Kontaktypísemný kontakt:

Vokál klub SONS
Krakovská 21
110 00 Praha 1

Mgr. Václav Fanta (předseda klubové rady)
tel.: 723 665 522
Olga Valentová (umělecká vedoucí)
tel.: 603 841 149

připomínky k webovým stránkám: majit@seznam.cz