O nás     Každá píseň je malým drahokamem,
ale třpyt mu vdechne teprve citlivý lidský hlas.     Zpěvem konejšíme i burcujeme, teskníme i slavíme, naříkáme i velebíme.
     Pěvecký sbor nevidomých Vokál klub SONS, jehož zřizovatelem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, je společenstvím ještě velmi mladým, stále se doplňujícím a vyvíjejícím. Vznikl v září roku 2004 s celostátní působností pod vedením nevidomého hudebního pedagoga PhDr. Ondreje Čaneckého. Tehdy se dvě desítky nevidomých, slabozrakých a jejich vidících životních partnerů a přátel rozhodly pěstovat a rozvíjet svou lásku ke sborovému zpěvu společně.
     Skladbu repertoáru sboru ovlivňuje jeho věkové složení, různorodost osobního založení i hudebního zaměření členů, rozmanitost prostředí, ve kterých sbor vystupuje i touha o oslovení co nejširšího spektra posluchačů. Současná pestrost repertoáru sboru není nevyhraněností, ale záměrem.
     Sbor zpívá přibližně stejnou měrou á capella i za doprovodu různých hudebních nástrojů skladby autorů od poloviny 16. století až po současnost z nejrůznějších oblastí hudební tvorby. Při doprovodech hudebními nástroji se zhodnocuje instrumentální vzdělání některých členů sboru.
     Premiérou Vokál klubu bylo jeho vystoupení 12. 12. 2004 v rámci 8. ročníku adventních koncertů v Milíně u Příbrami.