RepertoárDuchovní písně
Adeste, fideles (arr. J. Kos)
Andělské přátelství (V. A. Michna)

Anjele boží, strážce můj (Rovenský)
Antifona (P. Eben)
Ave verum corpus (W. A. Mozart)
Buď tobě sláva (G. F. Händel)
Canticorum iubilo

Čas radosti veselosti

Hospodine, pomiluj ny

Hospodine, ulituj nás
Item druhá o narození Páně (V. A. Michna)

Jezu Kriste, štědrý kněže
Každý den (písně z Taizé)
Lauda Jerusalem (A. V. Michna)
Laudate omnes gentes (písně z Taizé)
Modlitba sv. Ignáce z Loyoly
Narodil se nám Kristus Pán (z Roudnického kancionálu)

Otče naš (mužský kvartet)
Otče naš (liturgie Jana Zlatoústého)
Ó, Bože, světlo naše (písně z Taizé)
Ó, Pane, díky za vzácný dar (arr. L. Dohnal)
Panis Angelicus (C. Franck)
Po celém ať světě zní (F. M. Bartholdi)

Poslouchejte křesťané
Prameni světla (anonym)
Prophetia (Danielis)
Rorando coeli defluant (J. C. Vodňanský)
Soudce všeho světa, Bože (amsterodamský kancionál, arr. B. Koreš)

Svatý Václave (A. Michna z Otradovic)

Svatý Václave (chorál)
Tebe poem (D. Bortnianskij) ukázka
Toto je den
Vesele zpívejme (J. S. Bach)
Vládce světa, Bože náš (arr. L. Dohnal)

Z nebe posel vychází
Žalm 150


Mariánské písně
Ave Maria (V. A. Mozart) ukázka
Ave Maria (Arcadelt)
Bogorodice děvo (A. Archangelskij)
Horo krásná, spanilá (arr. O. Čanecký)

Hviezda spásy

K Marii voláme
Kráľovná, buď pozdravená
Matičko boží (J. V. Božan)

Matičko boží, obětuj
Nitida stella (J. V. Božan)
O očišťování blahoslavené Panny Marie (V. A. Michna)Spirituály
Ať jde Mojžíš (spirituál) ukázka
Happy day (spirituál)

Jericho (spirituál)
Přijď, Pane (spirituál)
When the stars begin to fall (spirituál)


Ostatní
Aká si mi krásna (E. Suchoň, text P. Bella-Horal) ukázka
Batalion (P. Ataignant)
Cum decore (T. Susato)
Dona nobis pacem (kánon)
Dudy v Edinburku (americká parodie na starý anglický tanec, arr. a text D. Vančura)
Irskké požehnání (traditional)
Jazz-kánon
Kánon (V. A. Mozart)
Kto za pravdu horí
Má hvězda (B. Smetana, text J. V. Sládek)
Margot(J. Arcadelt)
Matona mia cara (O. di Lasso)
Napadly písně (A. Dvořák, text V. Hálek)
Pavana (T. Arbeau)

Píseň v čas májový
Se skřivánkem vstávám (J. B. Foerster), text J. V. Sládek)
Žitné pole (A. Dvořák, V. Hálek)Hukvalské písně (L. Janáček)
Ondraš, Ondraš
Ty ukvaltsky kosteličku, hej! ukázka
Na tych fojtovych lukach
Ty ukvalsky kosteličku
Pan Buh vam zaplať (svatební)
Fojtova Hanka

Lidové písně
Bude večer (slovácká, arr Z. Mrkos)
Dyž sa buček zeleňá (moravská z Valašska, arr. K. Hába) ukázka
Hej, pofukuj, povievaj (slovenská, arr. B. Vomáčka)
Kysuca (slovenská)
Letěla husička divoká (jihočeská lidová, arr. Milan Křížek)
Louka zelená (ze severních Čech)
Mikulecká dědina (slovácká, arr. O. Halma)
Nechoď tam, pojď radš k nám (česká z Klatovska, arr. Z. Fibich)
Okolo Hradišča (Slovácká lidová, arr. J. Pánčík)
Plzeňská věž
Proč sem deš (česká, arr. Z. Fibich)
Prší, prší (slovenská, arr. M. Hronec)
Šly panenky silnicí (arr. O. Čanecký)
Tečie voda, tečie (arr. B. Čeněk)
Tolita toten (arr. Z. Lukáš)
V širém poli hruška stojí (slezská, arr. M. Juchelka)
Vyšla luna bílá (francouzská lidová, český text L. Štíplová, arr. O. Čanecký)
Za naším huménkem (moravská, arr. Z. Lukáš)
SEZNAM PODLE ČÍSEL (pro vaši kontrolu, jestli máte všechny texty)

2004
1 Vyšla luna bílá
2 Letěla husička

2004 - Milín (značíme M)
1 Vádce světa, Bože náš
2 Laudate omnes gentes
3 Každý den ...
4 Bogorodice děvo
5 O očišťování blahoslavené Panny Marie
6 Matičko boží
7 Rorando coeli defluant
8 Tebe poem
9 Dona nobis pacem
10 Item druhá o narození Páně
11 Adeste, fideles
12 Přijď, Pane
13 Horo krásná, spanilá

2005
1 Mikulecká dědina
2 Irské požehnání
3 Cum decore
4 Ave verum corpus
5 Andělské přátelství
6 When the stars begin to fall
7 Matona, mia cara
8 Aká si mi krásna
9 Prší, prší
10. Dudy v Edinburku
11. Okolo Hradišča
12. Za naším huménkem
13. Napadly písně
14. Ondraš, Ondraš
15. Margot
16. Batalion
17. Šly panenky silnicí
18. Proč sem deš
19. Nechoď tam, pojď radš k nám
20. V širém poli hruška stojí
21. Dyž sa buček zeleňá
22. Hej, pofukuj, povievaj
23. Ať jde Mojžíš
24. Nitida Stella
25. Ó, Pane, díky za vzácný dar
26. Narodi se nám Kristus Pán
27. Soudce všeho světa Bože
28. Otče naš
29. Vesele zpívejme

2006
30. Se skřivánkem vstávám
31. Pan Buh vam zaplať
32. Ty ukvalsky kosteličku
33. ó, Bože, světlo naše
34. Modlitba sv. Ignáce
35. Žitné pole
36. Pavana
37. Kánon
38. Lauda Jerusalem
39. Má hvězda
40. Tečie voda, tečie
41. Ave Maria (ženský sbor)
42. Bude večer
43. Na tych fojtovych lukach
44. Fojtova Hanka
45. Ty ukvalsky kosteličku, hej!
46. Panis Angelicus
47. Po celém ať světě zní
48. Buď tobě sláva
49. Ave Maria (Arcadelt)
50. Prameni světla
51. Antifona (P. Eben)
52. Louka zelená
53. Plzeňská věž
54. Jazz kánon
55. Toto je den
56. Tolita toten
57. Canticorum iubilo
58. Žalm 150
59. Danielis Prophetia
60. Happy day
61. Kráľovná, buď pozdravená
62. Kto za pravdu horí
63. Kysuca
64. Hviezda spásy
65. Matičko boží, obětuj
66. K Marii voláme
67. Otče naš (muži)
68. Čas radosti
69. Poslouchejte křesťané
70. Z nebe posel vychází
71. Svatý Václave (Michna)
72. Josue, ten porazil Jericho
73. Jezu Kriste, štědrý kněže
74. Hospodine, ulituj nás
75. Hospodine, pomiluj ny
76. Anjele boží, strážce můj (Rovenský)
77. Píseň v čas májový
78. Svatý Václave (chorál)